ConfirmRegistration

ConfirmRegistration#

ユーザーの初期登録の確認

Description

ユーザーの初期登録用のメールに添付されたURLから、ユーザーを確認し、確認情報を確認済みにする

Method

GET

Request URL Format

/api/v0/users/registration/confirm

Query Params

id : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx //必須 ユーザー初期登録シーケンスのconfirmation ID
Request URL Sample#
GET https://api.xxx.com/api/v0/users/registration/confirm?id=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Response Sample#
{ "user": {
"confirmation\_id": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", //上記の確認ID
"confirmed": bool, //true =確認済,false=未確認
"email": "hogehoge@gmail.com", //初期登録されたemail
"id": "5e8ffd39d4b3e00006344d1e",//システム内部のuserID
"isElapsed": bool, //true =使用期限切れ, false=使用可能
"username": "登録されたユーザー名"
}}